Как ще се отрази на страната ни резолюцията на Eвропарламента?