По пътя на надеждата - ще бъде ли намерено ефективно лечение на мозъчен тумор