Горещо - Георги Стоев - Неизлъчван Материал! и за Бойко Борисов от 3:22