Какъв трябва да е наследникът на Цацаров и с какви правомощия?