Социалните партньори ревизираха мярката „60:40“ в подкрепа на бизнеса