Яростен вой от ЦСКА за нарушение срещу Жеферсон от Чибота