Нанков: Длъжностните лица ще си понесат отговорността за неотстранените дефекти