Екстремните промени в климата изискват увеличаване на финансирането за метеорология