Остава нисък процентът на положителните проби за COVID-19