Младен Маринов: Няма данни Стоян Зайков да е напуснал страната