Кузов: Да имаме гей-президент ще ни постави на световната карта