14 организации в туризма подписаха Харта за българския туризъм 2020