Хвърчащите хора - Албена и Илиян ни срещат с Георги Къдрев и Кристин Карагьозова - „На кафе”