Сестрата на премиера: НЗОК трябва да плаща за иновативните лечения на тежките заболявания