КЗК запечата офиса на Българската петролна и газова асоциация