КУКЕР ТРЕТО ПОКОЛЕНИЕ: Пътят на един млад майстор на маски от САЩ към дома