(НЕ)ДОСТАТЪЧНИ ЛИ СА УЧИТЕЛСКИТЕ ЗАПЛАТИ? Колко получава един преподавател в училищата по света и у