Тристранният съвет се събира на извънредно онлайн заседание