80% ръст на цената на енергията във Великобритания от октомври