Две деца са пострадали леко от мълнията, убила мъж в София