Тафров: Митрофанова трябваше да бъде изгонена много отдавна