Радослав Рибарски: „Продължаваме промяната“ не е купувала природен газ