„Свидетелства на времето“: Проф. Момчил Методиев за Църквата при комунизма