Дете беше затиснато от тежка гума във Велико Търново