Има ли повече двойки за седмокласниците от миналата година?