Прокуратурата да спре да се държи като „нечул, невидял и неразбрал”