Пенсионер даде 100 000 лева на телефонни измамници