От „АБВ” питат защо няма протоколи от заседанията на Националния оперативен щаб