Асим Адемов: Европа се нуждае от реформи, за да реагира адекватно на неочаквани кризи