Опасна ситуация: Запорожката АЕЦ е била изключена напълно от електропреносната мрежа за часове