Зам.-председател на БХРА: Да се запази 5% ДДС за туризма, заведенията и хотелите