Новопостъпилите и дълго отсъствали деца - на детска градина само след изследване