Денков: Изпратен е вариант на текст за коалиционно споразумение, който още се оглежда