Експерт по морско право: Капитанът на „VERA SU” трябваше да бъде арестуван още първия ден