Проверяват работата на Центровете за спешна медицинска помощ в страната