Енергийният министър нареди спешна проверка на свободния пазар на ток