В Алпите покриват глетчери с платнища, за да ги предпазят от топене