Криминален психолог: Децата учат през примерите, които виждат от родителите си