Столични лекари с емоционален призив за спазване на мерките