Недостиг на места за пациентите с COVID-19 в бургаските болници