Макенджиев: Дано продължим с добри игри, че дотук се поизложихме