Четирима от лекарите, замесени в ТЕЛК-аферата - без мерки за неотклонение