Разказ от първо лице на българин, който цяла година воюва в Украйна