Предлагат поддръжката на оградата с Турция да премине изцяло към МВР