Конституционният съд прие да се произнесе за избора на Атанасова и Белазелков