Наши учени са работили с нобеловите лауреати по физика