Председателят на ЕК представя резултатите от работата на Комисията