Работещите в мини "Марица-изток" и ТЕЦ "Марица-изток" 2 излизат на протест