Общите избори във Великобритания ще бъдат на 4 юли