Зам.-министърът на земеделието: Не съм съгласен, че не сме взели мерки за чумата